warunki uczestnictwa

Jak wdrożyć program Odpowiedzialna Flota?

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

 1. Posiadanie pojazdów służbowych, użytkowanych w celach firmowych przez pracowników firmy (nie ma ograniczeń ilościowych oraz co do charakteru floty).

 2. Udostępnienie informacji rejestrowych, danych o osobach decyzyjnych w firmie oraz danych dotyczących floty pojazdów na potrzeby uczestnictwa w Programie.

 3. Zobowiązanie firmy do przestrzegania Zasad i Kodeksu Etycznego Odpowiedzialnej Floty.

 4. Posługiwanie się oznakowaniem Odpowiedzialna Flota, zwłaszcza na pojazdach i środkach transportu, zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.

 5. Raz w roku wypełnienie ankiety ewaluacyjnej i udostępnienie danych dotyczących realizacji Zasad Programu.

 6. Szczegółowe warunki uczestnictwa i zobowiązania dla uczestników zawiera regulamin i kodeks programu “Odpowiedzialna Flota”.

trees

Jak wdrożyć program Odpowiedzialna Flota?

AUDYT FLOTY I PROCEDUR
PLAN WDROŻENIA PROGRAMU ODPOWIEDZIALNA FLOTA
SZKOLENIA ZESPOŁU - KIEROWCY / TRENER WEWNĘTRZNY
STWORZENIE LUB AUDYT POLITYKI FLOTOWEJ
WDROŻENIE APLIKACJI MOBILNEJ "ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA"
COACHING KADRY MENEDŻERSKIEJ
CERTYFIKACJA + PAKIET BRANDINGOWY
AUDYT KONTROLNY

Elementy programu

Audyt floty i doradztwo
Coaching kadry zarządzającej
Szkolenia dla kierowców
Polityka flotowa - wdrożenie
Audyt / szkolenie CSR
Wdrożenie strategii CSR
Branding [oznaczenie pojazdów] i komunikacja
Aplikacja Odpowiedzialny Kierowca
Szkolenia motywacyjne
Pakiet motywacyjny dla pracowników
Kodeks etyczny - wdrożenie
Audyt floty i doradztwo

AUDYT FLOTY I DORADZTWO W ZAKRESIE WDROŻENIA PROCESÓW

Pierwszy i niezwykle ważny etap pracy z doradcą / trenerem Odpowiedzialnej Floty. Zbadanie obszarów funkcjonowania firmy w obszarze transportu. Analiza potrzeb, stworzenie rekomendacji do wdrożenia. Doradztwo eksperta i transfer wiedzy w obszarze funkcjonowania polityki transportowej, procedur, CSR, wizerunku firmy i pracodawcy.

Coaching kadry zarządzającej

COACHING MANAGERSKI W ZAKRESIE POLITYKI FLOTOWEJ / PERSONALNEJ - HR / CSR

Praca kadry managerskiej z coachem (specjalizacja w obszarze wizerunku, CSR, znajomość branży transportowej i jej specyfiki pracy i potrzeb). Stworzenie planu rozwojowego dla firmy w obszarze rozwiązań motywujących i budujących zespół, wzmacniających wizerunek firmy i markę pracodawcy.

Szkolenia dla kierowców

SZKOLENIA DLA KIEROWCÓW / TRENERÓW WEWNĘTRZNYCH

W ramach szkoleń dla kierowców posiadamy sprawdzone programy treningów:

 • ecodriving kat. C
 • ecodriving kat. B
 • szkolenie trenera wewnętrznego w firmie
 • szkolenie z doskonalnia techniki jazdy (.m.in. płyty poślizgowe)

Szkolenia prowadzone są przez instruktorów zgodnie z metodologią EcoEffect i IRU (Międzynarodowa Unia Transportowa).

Trenerzy posiadają certyfikację IRU i EcoEffect i pracują w zgodnie z certyfikowanymi programami.

Polityka flotowa - wdrożenie

WDROŻENIE POLITYKI FLOTOWEJ

Twoja firma posiada procedury, ale potrzebuje pomocy w uporządkowaniu procesów funkcjonowania transportu w firmie?

Nasz doradca przeprowadza audyt na wejściu, podsumuje wspólnie z osobą odpowiedzialną za transport funkcjonujące i potrzebne procedury.

Kolejnym krokiem jest powstanie polityki flotowej i jej wdrożenie w firmie w postaci gotowych procedur.

Audyt / szkolenie CSR

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU W TRANSPORCIE

Firmy branży transportowej wymieniane są w czołówce  firm odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i środowisko. Znaczne oddziaływanie na te obszary sprawia, że kwestie odpowiedzialności nie mogą być pomijane w strategii firm. Wdrożenie programu Odpowiedzialna Flota pomaga zaaplikować działania CSR w firmach. Doradcy pomagają krok po kroku poznać specyfikę CSR i w zależności od poziomu doświadczeń i dojrzałości organizacji w tym zakresie zaplanować działania - odnosząc się bezpośrednio do normy ISO 26 000.

Wdrożenie strategii CSR

STRATEGIA CSR DLA FIRMY

Jeśli firma jest gotowa do wdrożenia całościowej strategii CSR - z pomocą doradcy zostanie stworzony dokument zgodny z normą ISO 26 000. Stworzenie strategii jest poprzedzone mapowaniem interesariuszy, zdefiniowaniem możliwości i celów firmy oraz zidentyfikowaniem kluczowych obszarów odpowiedzialności.

Branding [oznaczenie pojazdów] i komunikacja

POCHWAL SIĘ PRZED ŚWIATEM

Po wdrożeniu programu optymalizacji floty (szkolenia kierowców lub trenerów wewnętrznych) oraz procedur polityki flotowej i zapoznaniu zespołu z celami programu czas na zakomunikowanie światu, że firma dołączyła do grona Odpowiedzialnej Floty.

Jest to szczególnie ważne w budowaniu zaufania z otoczeniem zewnętrznym i budowania reputacji i dobrego wizerunku firmy.

Samochody firmowe są idealnym nośnikiem, by zakomunikować, że kierujący nimi pracownicy zostali przeszkoleni z bezpiecznej i ekologicznej jazdy.

Co otrzymasz w pakiecie:

 • certyfikat Odpowiedzialna Flota
 • naklejki na samochody ze znakiem Odpowiedzialna Flota - Jadę Odpowiedzialnie
 • komunikat prasowy - do rozesłania do partnerów firmy
 • newsletter w formie graficznej - do rozesłania do partnerów firmy
 • prezentacja dla pracowników / kontrahentów o programie 
Aplikacja Odpowiedzialny Kierowca

APLIKACJA MOBILNA - NOWOCZESNE NARZĘDZIE DLA TWOICH KIEROWCÓW

Aplikacja mobilna Odpowiedzialny Kierowca powstała z myślą o kierowcach - których zebranie w jednym miejscu i czasie na szkolenie graniczy w większości firm z cudem. W formie quizów zapoznaje użytkowników z zasadami bezpiecznej i ekologicznej jazdy. Przypomina o tym, co kierowcy doskonale wiedzą, ale zdarza im się zaniedbywać. Aplikacja ma również funkcję raportowania o czynnościach sprawdzających bezpośrednio do kierownika odpowiedzialnego za transport w firmie.

Szkolenia motywacyjne

ZMOTYWUJ ZESPÓŁ DO DZIAŁANIA NA WSPÓLNĄ KORZYŚĆ

Jeśli Twój zespół potrzebuje integracji i motywacji do działania na wspólną korzyść szkolenie motywacyjne - teambuilding będzie najlepszym impulsem do rozwoju kultury współpracy w firmie.

Zagadnienia i moduły szkolenia:

 • wypracowanie kultury procentu składanego
 • wszyscy pracujemy na wizerunek firmy 
 • odpowiedzialność indywidualna 
 • indywidualny wkład w realizację wspólnego celu
 • działanie pod presją czasu
 • identyfikowanie się z celami firmy
Pakiet motywacyjny dla pracowników

PAKIET MOTYWACYJNY - GADŻETY DLA PRACOWNIKÓW

Aby zwiększyć świadomość i motywację Twoich pracowników w zakresie odpowiedzialnej jazdy proponujemy pakiet motywacyjny, w skład którego wchodzą m.in.:

 • Notes Odpowiedzialnego Kierowcy
 • Koszulka Odpowiedzialny Kierowca z logo programu i Twojej Firmy
 • Smycz Odpowiedzialna Flota

Pakiet dopasowany jest do potrzeb firmy i jego zawartość jest uzgadniana indywidualnie.

Kodeks etyczny - wdrożenie

KODEKS ETYCZNY - NARZĘDZIE ŚWIADOMYCH FIRM

W ramach programu Odpowiedzialna Flota został wypracowany zbiór zasad etycznych, które będą przestrzegane przez firmowych kierowców. Kodeks etyczny jest drogowskazem i usystematyzowaniem wartości, którymi kieruje się firma i jej pracownicy w prowadzeniu działalności i przy wykonywaniu czynności służbowych.

Firma może wywiesić zasady Kodeksu Etycznego w formie tablic w widocznym miejscu, przez co informuje się pracowników i gości w firmie o uczestnictwie w programie i jego zasadach i wartościach.

Kodeks etyczny ułatwia wdrażanie nowych pracowników do pracy. Wchodząc w kulturę organizacyjną firmy na wstępie, w klarowny sposób, mogą zapoznać się z wytycznymi w zakresie postępowania, z którymi identyfikuje się cała firma.