korzyści

Korzyści z programu

  1. Podniesienie bezpieczeństwa w firmie i wpływ na bezpieczeństwo poza firmą

  2. Zmniejszenie ryzyka i liczby wypadków samochodowych (wypadków przy pracy).

  3. Mniejsze koszty związane z transportem firmowym - oszczędności na paliwie i częściach eksploatacyjnych.

  4. Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw (terminowość, solidność).

  5. Uporządkowanie kwestii związanych z transportem w firmie.

  6. Nowoczesne narzędzia dla kierowców firmowych - mobilny e-learning w formie aplikacji na smartfony, raportowanie, kontrola eksploatacji samochodu służbowego.

  7. Wizerunek solidnej, odpowiedzialnej firmy w oczach partnerów biznesowych.

  8. Argument dla kontrahentów, którzy wybierają dostawców spełniających wymogi zrównoważonego łańcucha dostaw.

trees

Co otrzymujesz?

Oznakowanie firmowych samochodów logo “Odpowiedzialna Flota” oraz znakiem “Jadę odpowiedzialnie”

Oznakowanie wszelkich materiałów promocyjnych logo “Odpowiedzialna Flota”

Nowoczesne narzędzia - aplikacja mobilna dla kierowców “Odpowiedzialny Kierowca”

Dostęp do najlepszych praktyk w obszarze zarządzania flotą

Uporządkowanie kwestii firmowego transportu - wdrożenie procedur i dokumentacji wewnętrznej w zarządzaniu flotą.

Realizację celów strategii CSR w kluczowych obszarach odpowiedzialności w postaci wymiernych działań i wskaźników.

jade