APLIKACJA MOBILNA

APLIKACJA ODPOWIEDZIALNY KIEROWCA

PIERWSZE TAKIE NARZĘDZIE DLA FLOTY FIRMOWEJ

Aplikacja Odpowiedzialny Kierowca pomaga każdemu kierowcy w bezpiecznej, ekologicznej i ekonomicznej jeździe samochodem.

Mogą stosować ją zarówno kierowcy zawodowi, jak i indywidualni. Szczególnie polecamy ją w firmach, w których pracują floty pojazdów.

Aplikacja ma za zadanie podniesienie poziomu odpowiedzialności i świadomości kierowców w zakresie ich wpływu na bezpieczeństwo i oddziaływania na środowisko. Dzięki aplikacji kierowcy utrwalą umiejętności nabyte w trakcie szkoleń z doskonalenia techniki jazdy i ecodrivingu, co przełoży się na bardziej bezpieczną i odpowiedzialną jazdę.

MOBILNY E-LEARNING DLA KIEROWCÓW

Aplikacja jest narzędziem programu dla firm Odpowiedzialna Flota.

Stanowi propozycję mobilnego e-learningu dla kierowców, których bardzo trudno zgromadzić na szkoleniu stacjonarnym. Z licznych badań wynika, że kierowcy stanowią najmniej szkolącą się grupę zawodową, co w dużej mierze wynika z charakteru ich pracy.

Dlatego tylko narzędzie mobilne pozwoli w efektywny i elastyczny co do formy sposób przekazać kierowcom niezbędną wiedzę i utrwalać wiadomości i nawyki poznane na szkoleniach.

Dzięki aplikacji, w atrakcyjnej formie kierowcy poznają zasady ecodrivingu, bezpiecznej jazdy, prawidłowej eksploatacji samochodu. Co szczególnie ważne dla tej grupy zawodowej - narzędzie to jest dostępne zawsze i wszędzie tam gdzie aktualnie przebywają, czyli w trasie.

OFscreen

FUNKCJE APLIKACJI

LISTY KONTROLNE

czyli zestaw czynności sprawdzających dla kierowców wyruszających w trasę pozwalają szybko i skutecznie sprawdzić najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa parametry pojazdu.

 

PRZYPOMNIENIA

Aplikacja posiada funkcję przypomnień ustawianych dla każdego zdefiniowanego przez użytkownika pojazdu (np. termin ważności polisy OC, ważności przeglądu technicznego, datę ważności gaśnicy, itp.)

 

KALKULATOR SPALANIA

pozwala na kontrolę wydatków i wpomaga naukę oszczędnej jazdy samochodem. Dzięki regularnemu wprowadzaniu danych dotyczących tankowań i ilości przejechanych kilometrów można poznać koszty jazdy i poziom generowanych oszczędności.

QUIZY - E-LEARNING

Aplikacja podaje wiedzę w przystępnej formie, dostępną m.in. w postaci ciekawostek i quizów. Kierowcy - użytkownicy aplikacji mają dostęp do informacji 24h/dobę, gdziekolwiek się znajdują, bez konieczności uczestnictwa w stacjonarnych szkoleniach.

Samsung-Galaxy-S5-Mockup

APLIKACJA - KORZYŚCI DLA FIRM

  • trwałe wdrożenie zasad ecodrivingu i monitorowanie postępów w ich stosowaniu,

  • osiąganie korzyści przez firmę i kierowców indywidualnych w zakresie oszczędności na paliwie oraz wzrost bezpieczeństwa floty, kierowców, użytkowników dróg i pieszych

  • wypracowanie wśród kierowców „postawy odpowiedzialnej” - uświadomienie zakresu swojego wpływu, sprawczości i odpowiedzialności za bezpieczeństwo, racjonalne wykorzystanie surowców, wpływu na wynik i reputację firmy

  • upowszechnienie znajomości zagadnienia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród pracowników - użytkowników samochodów służbowych/kierowców zawodowych.

  • wdrożenie najlepszych standardów w zakresie bezpieczeństwa, ekologii i optymalizacji firmowego transportu oraz zarządzania flotą.

  • narzędzie pozwalające wdrożenie programu „zielonych” miejsc pracy

  • kontrola nad efektami szkoleń

  • kontrola nad firmową flotą i jej ekploatacją

  • narzędzie komunikacji z kierowcami w zakresie eksploatacji i użytkowania samochodów, przekazywanie instruktaży, zasad obowiązujących w firmie i ich egzekwowanie (m.in. check listy)

OF_fb_ads_app