bezpieczeństwo
ekologia
odpowiedzialność
oszczędności

Odpowiedzialna Flota to program dla wszystkich firm posiadających samochody służbowe.
Zarówno firmy transportowe, zatrudniające kierowców zawodowych, jak i posiadające pojazdy osobowe wykorzystywane do codziennej pracy np. przedstawicieli handlowych, zauważą efekty i korzyści z wdrożenia programu Odpowiedzialna Flota. Dołącz do Programu poprzez wdrożenie standardów odpowiedzialności w Twojej firmie!

Cele programu Odpowiedzialna Flota

  • poprawa bezpieczeństwa
  • obniżenie kosztów związanych z firmowym transportem
  • ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne
  • usprawnienie procedur zarządzania flotą w firmie
  • wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy
  • budowa silnej i szanowanej na rynku marki pracodawcy (employer branding)
  • wzrost kultury organizacyjnej firmy
  • zaangażowanie pracowników w osiąganie wspólnych celów i
  • wspólne budowanie przewagi konkurencyjnej firmy
  • budowanie zrównoważonego, zielonego łańcucha dostaw

zasady programu Odpowiedzialna Flota

Przystąpienie do programu poprzedzone jest audytem floty w firmie. Podczas audytu ustalane są indywidualne zasady uczestnictwa, uwarunkowane między innymi od od specyfiki danej firmy, wielkości, charakterystyki i rodzaju floty.

Każda firma przystępując do Programu staje się sygnatariuszem Zasad i Kodeksu Etycznego Odpowiedzialnej Floty. Uczestnicy programu zobowiązują się do przestrzegania norm etycznych określonych w Zasadach i Kodeksie Etycznym Odpowiedzialnej Floty.

Dodatkowo każdy nowy członek otrzymuje Główne Zasady Odpowiedzialnej Floty w formie tablicy, którą można wyeksponować w firmie oraz prezentacji Power Point, do wykorzystania przy wdrożeniu wewnątrz firmy.

zapisz się do programu Odpowiedzialna Flota

Sprawdź, jak dołączyć do grona firm odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ekologię.
Zgłoś firmę do programu i zdobądź certyfikat Odpowiedzialnej Floty

Realizacja Programu Odpowiedzialna uzyskała wsparcie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Program powstał
w ramach projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”. Beneficjentem jest firma Learn Power Group Sp. z o.o., a kwota dofinansowania wynosi 99 960 PLN.

 swisscontributionprogramme_logo2                       parp_logo