bezpieczeństwo
ekologia
odpowiedzialność
oszczędności

Odpowiedzialna Flota to program dla wszystkich firm posiadających samochody służbowe.
Zarówno firmy transportowe, zatrudniające kierowców zawodowych, jak i posiadające pojazdy osobowe wykorzystywane do codziennej pracy np. przedstawicieli handlowych, zauważą efekty i korzyści z wdrożenia programu Odpowiedzialna Flota. Dołącz do Programu poprzez wdrożenie standardów odpowiedzialności w Twojej firmie!

Cele programu Odpowiedzialna Flota

 • poprawa bezpieczeństwa w firmie
 • wzrost rentowności w firmie
 • obniżenie kosztów związanych z firmowym transportem
 • ograniczenie negatywnego wpływu firmy na środowisko naturalne
 • usprawnienie procedur zarządzania flotą w firmie
 • wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy
 • budowa silnej i szanowanej na rynku marki pracodawcy (employer branding)
 • wzrost kultury organizacyjnej firmy
 • zaangażowanie pracowników w osiąganie wspólnych celów i
 • wspólne budowanie przewagi konkurencyjnej firmy
 • budowanie zrównoważonego, zielonego łańcucha dostaw

CERTYFIKAT Odpowiedzialna Flota

Każda firma, która przystąpi do programu i wdroży zasady Odpowiedzialnej Floty otrzymuje certyfikat potwierdzający stosowanie wysokich standardów w kwestiach firmowego transportu, dbałość o bezpieczeństwo, ekologię i kwestie pracownicze.

Certyfikat Odpowiedzialnej Floty potwierdza przynależność Twojej firmy do grona świadomych przedsiębiorców, przejmujących bezpośrednią odpowiedzialność za wszystkie sfery oddziaływania firmowej floty i środków transportu. Za odpowiedzialnością idą konkretne działania podejmowane przez firmę i kreujące najlepsze rynkowe standardy w tym zakresie. Dzięki temu firma jest postrzegana jako wiarygodny i rzetelny kontrahent, partner i dostawca.

Certyfikat Odpowiedzialnej Floty Firma otrzymuje w formie elektronicznej i papierowej – dla wyeksponowania go w widocznym miejscu w Firmie oraz wykorzystania we wszelkich materiałach i formach komunikacji z rynkiem i klientami.

CO DAJE CERTYFIKAT ODPOWIEDZIALNEJ FLOTY?

 • Wzbudza zaufanie partnerów biznesowych
 • Buduje pozytywny wizerunek Twojej firmy
 • Komunikuje otoczeniu wartości, którymi kieruje się Twoja firma
 • Potwierdza wiarygodność Twojej firmy
 • Potwierdza solidne podstawy Twojej marki i wartości, którymi się kieruje w biznesie
 • Komunikuje partnerom biznesowym, że Twoja firma wdrożyła procedury bezpiecznej i ekologicznej floty.

JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT?

Warunki konieczne do zdobycia certyfikatu Odpowiedzialnej Floty:

 1. Audyt floty - wdrożenie polityki flotowej wspólnie z doradcą Odpowiedzialnej Floty.
 2. Szkolenia kierowców lub trenera wewnętrznego ecodrivingu i bezpiecznej jazdy
 3. Coaching managerski w obszarze CSR - wypracowanie obszarów odpowiedzialności i kodeksu etycznego / wdrożenie strategii CSR wspólnie z doradcą Odpowiedzialnej Floty.
 4. Szkolenie wewnętrzne - zapoznanie pracowników z założeniami programu.

OF_szkolenia dofinansowane

zasady programu Odpowiedzialna Flota

Przystąpienie do programu poprzedzone jest audytem floty w firmie. Podczas audytu ustalane są indywidualne zasady uczestnictwa, uwarunkowane między innymi od od specyfiki danej firmy, wielkości, charakterystyki i rodzaju floty.

Każda firma przystępując do Programu staje się sygnatariuszem Zasad i Kodeksu Etycznego Odpowiedzialnej Floty. Uczestnicy programu zobowiązują się do przestrzegania norm etycznych określonych w Zasadach i Kodeksie Etycznym Odpowiedzialnej Floty.

Dodatkowo każdy nowy członek otrzymuje Główne Zasady Odpowiedzialnej Floty w formie tablicy, którą można wyeksponować w firmie oraz prezentacji Power Point, do wykorzystania przy wdrożeniu wewnątrz firmy.

zapisz się do programu Odpowiedzialna Flota

Sprawdź, jak dołączyć do grona firm odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i ekologię.
Zgłoś firmę do programu i zdobądź certyfikat Odpowiedzialnej FlotyRealizacja Programu Odpowiedzialna uzyskała wsparcie ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pomiędzy Szwajcarią a nowymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Program powstał
w ramach projektu „Eco-driving i “Odpowiedzialna Flota®” wspierają ideę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu”. Beneficjentem jest firma Learn Power Group Sp. z o.o., a kwota dofinansowania wynosi 99 960 PLN.

 swisscontributionprogramme_logo2                       parp_logo